Thông tin tiêu dùng

THÔNG TIN TIÊU DÙNG 14/6


Kiểm tra sản phẩm Herbalife tại Việt Nam

Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã chỉ đạo Ban Quản lý An toàn thực phẩm TP. HCM lấy mẫu ngẫu nhiên một số sản phẩm của Herbalife đang lưu hành trên thị trường Việt Nam để kiểm nghiệm các chỉ tiêu an toàn.
 
 
Kết quả kiểm nghiệm cho thấy, các chỉ tiêu an toàn của sản phẩm Herbalife được kiểm nghiệm đều nằm trong ngưỡng cho phép theo quy định của Bộ Y tế.

Ngoài ra, Cục An toàn thực phẩm cũng nhận được thông tin từ FDA Thái Lan khẳng định: Không có bằng chứng để kết luận về độ an toàn của các sản phẩm Herbalife nhập khẩu vào Thái Lan liên quan đến sự cố tại Ấn Độ.

Các sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe nhập khẩu và sản xuất tại Việt Nam đều phải kiểm nghiệm và đăng ký bản công bố với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền trước khi lưu thông. 

Tổng hợp nhiều nguồn
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC