Thông tin du lịch

THÔNG TIN DU LỊCH 12/9


Lễ hội mùa Thu Côn Sơn - Kiếp Bạc 2019
Sở VHTTDL tỉnh Hải Dương, Ban Tổ chức (BTC) Lễ hội mùa Thu Côn Sơn - Kiếp Bạc 2019 đã họp thông qua dự thảo kế hoạch và kịch bản tổ chức lễ hội mùa Thu Côn Sơn - Kiếp Bạc 2019.
 
 
Lễ hội mùa Thu Côn Sơn - Kiếp Bạc 2019 diễn ra từ ngày 8-18/9 (tức ngày 10-20/8 âm lịch). Lễ tưởng niệm 719 năm ngày mất của anh hùng dân tộc Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn sẽ được tổ chức cùng với nghi lễ diễn xướng hội quân trên sông Lục Đầu vào sáng 15/9 (tức 17/8 âm lịch). Đây được xem là điểm nhấn của lễ hội năm nay bởi sẽ được nâng tầm cả về quy mô và chất lượng. Lễ hội vẫn có những nghi lễ truyền thống gắn với khu di tích như lễ dâng hương và tế cáo yết; lễ khai ấn và ban ấn đền Kiếp Bạc; lễ giỗ Đức Thánh Trần; lễ tưởng niệm ngày mất của Anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới Nguyễn Trãi; lễ cầu an, hội hoa đăng... Phần hội là các trò chơi dân gian truyền thống như múa rối nước, đua thuyền...

Tổng hợp nhiều nguồn
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC