Thông tin khuyến mãi

THÔNG TIN KHUYẾN MẠI 11/6


Napas miễn phí toàn bộ các giao dịch chuyển nhanh NAPAS247 từ ngày 4/6

Nhằm góp phần tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân đóng góp, ủng hộ Quỹ vắc-xin phòng Covid-19, kể từ ngày 4/6 Công ty CP Thanh toán Quốc gia Việt Nam (Napas) thực hiện miễn toàn bộ phí chuyển mạch đối với các giao dịch chuyển nhanh NAPAS247.
 
 
Theo đó, toàn bộ các giao dịch chuyển nhanh NAPAS247 tới tài khoản tiếp nhận ủng hộ Quỹ vắc-xin phòng Covid-19 của của Bộ Tài chính sẽ được miễn phí từ ngày 4/6/2021 cho đến khi có thông báo chính thức của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc kết thúc/ngừng triển khai quyên góp Quỹ vắc-xin Covid-19.

Tổng hợp nhiều nguồn
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC