karaoke Idol

Chị Hai - Cẩm LyCha mất ngày em biết bò
Hai thay thế mẹ bế bồng cho em đừng khóc
Xót xa sao phận bẽ bàng, hẩm hiu
Thương cha qua đời tuôn rơi nước mắt
Mẹ con, xa con mất rồi.

Khuya sớm Chị Hai tảo tần
Cho em ấm lòng kho quẹt rau thơm cùng cháo
Gió mưa, rơi nặng mái đầu, gánh rau bôn ba quê nghèo
Hai chan nước mắt chôn vùi nỗi lòng cùng ai...

Tổng hợp nhiều nguồn
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC