Đánh giá dịch vụ

Rất tốt

Tốt

Đạt yêu cầu

Chưa tốt

Rất tệ


Vui lòng nhập mã để đánh giá

Nhập
 • Rất tốt
  101
 • Tốt
  19
 • Đạt yêu cầu
  20
 • Chưa tốt
  15
 • Rất tệ
  26


Khách hàng góp ý (3)
0904905... (08/08/2014)
Wap tốt

0902146... (07/08/2014)
cmt từ wap

8490214... (07/08/2014)
Web chạy hơi chậm